Home

CAM COOP: samen werken daar waar het stroomt

Tijd voor een verfrissende nieuwe manier van ‘samen & werken’!
Ons CAM-veld is in verandering. Meer over deze veranderingen treft u aan op ‘waarom CAM COOP’ Deze veranderingen bieden zowel een uitdaging als kansen! Wij willen de kansen benutten.

‘Samen & werken’ daar waar het stroomt!
De CAM COOP is een nieuwe manier van samenwerken van (Beroeps-) organisaties in het CAM-veld.
Doel:
 
Daadwerkelijk voortgang bewerkstelligen op heel gericht gekozen thema’s
Voorbeelden: Wkkgz, Klanttevredenheid, shared services, projecten met patiëntenorganisaties

Waarom:
Slag- en bewegingskracht ontwikkelen op alleen echt belangrijke thema’s
Kosten verlagen door bundeling
Schaarse bestuurs- en ondernemerscapaciteit optimaal benutten
Bundeling van schaarse middelen

 Hoe:
Alleen samenwerken met die partijen die willen en kunnen, op telkens specifieke en welgekozen onderwerpen.
Alleen samenwerken met die partijen die actief risicodragend willen coöpereren.
Zelf aan de slag

Niet:
Tijd verliezen aan iedereen op één lijn krijgen en het verliezen in ‘democratische’ vertraging.
Bewegingskracht verliezen door ‘machts’ denken.
Betrokkenheidsverlies door uitbesteding van verantwoordelijkheid aan een bestuur/organisatie.

Middel:
Een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.
Binnen de coöperatie vormen de leden projecten die hun directe belang dienen. In de projecten wordt actief ondernomen en alleen met die partijen, met wie je wilt en kunt.
Werken op basis van sociocratie en met name het ‘consent beginsel’. Consent wil zeggen: je geeft een ja, als je ‘geen overwegend en beargumenteerde’ bezwaren hebt.

Doe je mee of ben je geïnteresseerd?
Lees dan verder en meld je aan.
Meer weten? Bel dan met een van de Bestuursleden.
Eerste aanspreekpunt is Dhyan de Bruijn (06-53 26 08 23)