Waarom de CAM COÖP

CAM-veld in beweging

Het CAM-veld is op verschillende manieren in beweging:

 1. De mogelijkheid om CAM-therapieën vergoed te krijgen neemt af. Belangrijkste reden: het aantal mensen dat een aanvullende verzekering afsluit neemt af
 2. De behoefte aan CAM-therapieën neemt toe. Steeds meer zien we dat het verschijnsel mens complex is en dat holistisch georiënteerde benaderingen een grotere kans op zowel preventie als heling bieden. Wat helaas nog onvoldoende aanwezig is, is de onderbouwing ervan

Kunnen bewegen waar het stroomt met behoud van betrokkenheid

 • Hoe hou je de veelkleurigheid van het CAM-veld in stand? Hoe bewaar je betrokkenheid en ontwikkel je toch slagkracht? Hoe voorkom je te grote, bureaucratische organisaties waar macht een verkeerde rol gaat spelen?
 • De BER, VIV, BATC en SBLP hebben daartoe naar een nieuwe vorm van organiseren en werken gezocht. Er is gekozen voor de juridische vorm van coöperatie en de sociocratische werkwijze.
  • Waarom de coöperatie?
   Een coöperatie is een ondernemingsvorm. Je komt samen om te coöpereren. In de pure coöperatie onderneem je met gelijkgestemde ondernemers en besteed je het ondernemen niet uit. Je bent en blijft betrokken. Betrokkenheid geeft bewegings- en slagkracht.
  • Waarom sociocratie?
   Sociocratie is een vorm van besluiten waar én iedereen een stem heeft én voortgang geborgd wordt én waar geen verliezende minderheid is (het nadeel van democratie). Een van de kernbeginselen is: het ‘consentbeginsel’. Consent geven is zeggen: ik heb geen overwegend en beargumenteerd bezwaar. Heb je wel een bezwaar – en is het overwegend – dan breng je dat beargumenteerd in. Dat vraagt dus van iedereen een volwassen en betrokken houding.
 • De CAM COOP is geen koepel, is geen brancheorganisatie en geen mega-beroepsorganisatie. Het is een ondernemend samenwerkingsverband van organisaties
 • Onderwerpen die op de lijst van de CAM COOP staan zijn o.a:
  • Een goede en betaalbare Wkkgz- en klachtenregeling
  • Klanttevredenheidsonderzoek en Behandeleffectiviteit
  • Shared services (secretariaat, software)
  • Gerichte projecten met patiëntenorganisatie
 • Het model van de CAM COOP is onder andere gebaseerd op een van de meest succesvolle coöperaties van Nederland, te weten Brainport Eindhoven. Door samen te werken op bovengenoemde principes ontwikkelt Eindhoven zich tot de meest succesvolle regio’s van Nederland. Binnen Brainport Eindhoven werken (concurrerende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, gemeente, provincie en rijk samen. Samen waar kan, soms tijdelijk in concurrentie, maar altijd met een gemeenschappelijk doel.

Wil je slagkrachtig zijn op enkele welgekozen thema’s … doe dan mee!

 • De CAM COOP staat open voor alle organisaties in het CAM-veld die willen en kunnen bewegen en hun eigenheid willen bewaren. Kortom: organisaties die slim willen organiseren
 • Voorwaarden om mee te doen (link naar voorwaarden lidmaatschap) zijn:
  • Het onderschrijven van de doelstellingen en spelregels van de CAM COOP
  • Het onderschrijven van de Code-of-Conduct van de CAM COOP. De Code-of-Conduct waarborgt dat we elkaar op basis van waarden kunnen aanspreken
  • Rechtspersoon zijn die meer dan 10 betrokkenen / therapeuten in het CAM-veld vertegenwoordigd
  • Bereid actief mee te doen aan minimaal 2 projecten van de CAM COOP
  • Bereid op basis van ‘consentbeginsel’ besluiten te nemen
  • Het bij voortduring van de verplichtingen van de CAM COOP. Zowel op coöperatie niveau als op het niveau van de projecten. De verplichtingen behelzen o.a. het actief participeren, de wijze van gedrag alsook de financiële verplichtingen
 • Lidmaatschap eindigt als je niet aan de spelregels voldoet