KLACHTENREGELING CAMCoop mbt Wkkgz

Een klacht of een gevoel van onvrede kan ontstaan

In de relatie tussen cliënt en zorgverlener/therapeut kunnen gevoelens van onvrede ontstaan en soms worden dit klachten. Meestal kan dat opgelost worden in het contact tussen therapeut en cliënt. Soms lukt dat niet. Daarom is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil te laten beslechten via een onafhankelijke partij. Hiervoor kan onderstaand stappenplan gevolgd worden.

Een gevoel van onvrede ontstaat niet zo maar. Een klacht indienen is een hele stap. Het betekent op z’n minst dat er iets is misgegaan in de communicatie en bejegening. En dat ligt gevoelig. Het vraagt daarom grote zorgvuldigheid en aandacht. Als CAMCoop hebben we daarom twee stappenplannen uitgewerkt, opdat zowel cliënt/klager als zorgverlener/beklaagde zich gesteund voelt en er zekerheid is op een goede, objectieve behandeling van de klacht.

Stappenplan

Cliënt/klager

Het is voor u als klager belangrijk dat u weet welke stappen u kunt zetten; met wie u te maken heeft en dat er sprake is van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de therapeut. In het stappenplan ziet u precies wat u moet doen om de kans op een bevredigende oplossing zo groot mogelijk te maken.

Stappenplan

Therapeut/beklaagde

Als er een klacht komt, is het ook voor de zorgverlener/therapeut belangrijk te weten wat je kan verwachten en wat je moet doen en laten. Daarom hebben we ook voor de therapeut de stappen en fasen uitgewerkt. Dat vergroot de kans op een bevredigende oplossing.

Hoe weet u of uw therapeut de Wkkgz bij de CAMCoop heeft ondergebracht?

U kunt dat eenvoudig nagaan door het register van de aangesloten therapeuten te raadplegen. Als u de naam van de therapeut intypt in het zoekveld, ziet u:

  • Of de therapeut de Wkkgz heeft geregeld via de CAMCoop
  • En bij welke Beroepsorganisatie de therapeut is aangesloten.

Kunt u de therapeut niet vinden op onze website, dan heeft de therapeut de Wkkgz op dit moment niet geregeld bij de CAMCoop. Weet u zeker dat de therapeut ten tijde van de klacht zijn/haar Wkkgz geregeld had bij de CAMCoop?

Neem dan contact op met secretaris@camcoop.nl om dit verifiëren. De therapeut is namelijk wettelijk verplicht u te vertellen waar hij/zij de klachten en geschillen heeft ondergebracht.

U heeft altijd te maken met meerdere partijen

Zowel cliënt als therapeut hebben te maken met meerdere partijen. Om verwarring te voorkomen hebben we ze op een rijtje gezet:

1. Cliënt en therapeut

Dit is de eerste plek voor herstel

2. Beroepsorganisatie

Een klacht komt altijd eerst binnen bij de contactpersoon klachtbehandeling van de Beroepsorganisatie (BO) waar de therapeut is aangesloten. Dit is altijd een andere zorgverlener dan over wie u een klacht heeft. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht en werkt conform vastgelegde protocollen.

contactpersonen

3. Onafhankelijke klachtfunctionaris

Wordt het een formele klacht dan wordt uw klacht via een klachtenformulier of telefonisch aan een onafhankelijke klachtfunctionaris doorgegeven. Die neemt dan de klacht verder in behandeling volgens het Klachtenreglement zoals beschreven in de Wkkgz.

De CAMCoop werkt qua Klachtenfunctionarissen samen met de maatschap van onafhankelijke klachtenfunctionarissen Klacht&Company. Het Klachtenreglement is afgestemd met Zorgbelang die de cliënten vertegenwoordigd. Het reglement wordt regelmatig – op basis van de laatste inzichten – aangepast. Onderstaand treft u de link aan naar de meest actuele versie. Dit reglement vormt de basis van de Klachtenreglementen van de aangesloten Beroepsorganisatie bij de CAMCoop en de therapeuten die via de CAMCoop hun klachten en geschillen overeenkomstig de Wkkgz hebben geregeld. In het voorbeeld zijn geen logo’s en namen opgenomen. Ga naar de website van de betrokken Beroepsorganisatie voor een compleet ingevuld reglement.

4. Onafhankelijke Geschillencommissie

Als de klacht via de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.