Klachtenregeling

Klachtenregeling CAM Coöperatie

Klachtenregeling

Via de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) heeft de overheid gezorgd voor een laagdrempelige klachtenregeling. De uitgangspunten van de Wkkgz zijn:

 • De therapeut dient ‘goede zorg’ te leveren.
 • De therapeut dient over een klachtenregeling te beschikken.
 • De therapeut dient de cliënt naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris te kunnen verwijzen.
 • De therapeut dient zich aan te sluiten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie.

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgverlener bovenstaande aantoonbaar (zijn Wkkgz) geregeld hebben. Vraag ernaar bij uw therapeut

CAM Coöperatie en Wkkgz
De CAM Coöperatie heeft een onafhankelijke Klachtenregeling en Geschillencommissie laten inrichten. Ze zorgt daarmee voor een goede en laagdrempelige klachtenregeling met onafhankelijke functionarissen. De klachtenregeling van de CAM Coöperatie is getoetst door Zorgbelang (deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van cliënten).

Heeft u een klacht? Wat zijn dan te nemen stappen?
Is er onverhoopt een klacht en blijft de onvrede bestaan – ook na overleg tussen u en de therapeut – dan regelt de Wet (Wkkgz) dat u uw klacht kunt aanbieden bij een onafhankelijke Klachtenfunctionaris. Welke klachtenfunctionaris dat is, is afhankelijk van waar de therapeut de Wkkgz heeft geregeld. Uw therapeut moet u dat vertellen.

Hoe weet u of uw therapeut de Wkkgz bij de CAM Coöperatie heeft ondergebracht?
U kunt dat eenvoudig nagaan door te gaan naar deze pagina (https://www.camcoop.nl/Leden/Leden_list.php). Als u de naam van de therapeut intypt in het zoekveld, ziet u of de therapeut de Wkkgz heeft afgesloten via de CAM Coöperatie en bij welke Beroepsorganisatie de therapeut is aangesloten.
Kunt u de therapeut niet vinden op onze website, dan heeft de therapeut de Wkkgz niet geregeld bij de CAM Coöperatie. Uw therapeut dient u te informeren waar u uw recht tot klagen kunt uitoefenen.

3-Stappenplan
Allereerst is het belangrijk om te kijken of een goed gesprek met uw therapeut tot een afdoende oplossing leidt. Lukt dat niet, dan geldt onderstaande 3-Stappenplan.Dit stappenplan borgt onafhankelijkheid en kwaliteit. Het stappenplan moet stap-voor-stap doorlopen worden.

Stap 1: Meld uw klacht bij de Beroepsorganisatie waar de therapeut is aangesloten

 • Elke Beroepsorganisatie heeft een contactpersoon voor klachten. Deze functionaris kan verschillende namen hebben: bijvoorbeeld Klachtenfunctionaris of Vertrouwenspersoon.
 • In het algemeen zal de contactpersoon van de Beroepsorganisatie u helpen om uw klacht te verhelderen. Soms leidt dat al tot inzichten, waardoor u anders tegen de klacht aan gaat kijken. Het kan ook zijn dat deze functionaris – indien u dat wenst – bemiddeld tussen u en de therapeut zodat de klacht naar tevredenheid kan worden afgehandeld.
  Belangrijk: u heeft altijd het recht direct naar de onafhankelijke Klachtenfunctionaris te stappen.
 • In ieder geval zal uw contactpersoon u de weg wijzen in het proces en u – waar nodig – ondersteunen bij het contact leggen met de onafhankelijke Klachtenfunctionaris die hoort bij de Wkkgz-regeling van betrokken therapeut.
 • Mocht –  en pas nadat u contact heeft opgenomen met de Beroepsorganisatie waar de therapeut is aangesloten – het proces onverhoopt stokken, dan kunt u via deze link direct met de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van de CAM Coöperatie contact opnemen klachtenfunctionaris@camcoop.nl

Stap 2: Wat doet de Klachtenfunctionaris?

 • De Klachtenfunctionaris van de CAM Coöperatie is volledig onafhankelijk. De klachtenfunctionaris heeft geen belangen bij en banden met de bij de CAM Coöperatie aangesloten Beroepsorganisaties of therapeuten. De Klachtenfunctionaris wordt ook niet aangestuurd door de CAM Coöperatie en werkt op basis van een Overeenkomst van Opdracht.
 • De Klachtenfunctionaris functioneert volgens een vastgesteld Klachtenreglement
 • De taak van de Klachtenfunctionaris is de cliënt te ondersteunen bij het verhelderen van de situatie en het formuleren van de klacht. Vervolgens onderzoekt de Klachtenfunctionaris met therapeut en cliënt de mogelijke oplossingen. De klacht wordt in principe binnen 6 weken opgelost.

Stap 3: Komt u er met de Klachtenfunctionaris niet uit … dan is er de Geschillencommissie

 • Soms is een klacht helaas niet oplosbaar door de Klachtenfunctionaris. Dan heeft u het wettelijk recht om de klacht aanhangig te maken bij een Geschillencommissie Let op: u kunt de klacht pas aanhangig maken als u er – aantoonbaar – met ondersteuning van de Klachtenfunctionaris niet uitkomt
 • De Geschillencommissie is ook een volledig onafhankelijk orgaan. Voor het complementaire veld heeft de CAM Coöperatie samen met De Geschillencommissie, de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen opgericht (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/branches/branches-overzicht/cooperatie-cam/). Zie ook de link op de website van de CAM Coöperatie (https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/)
 • De Geschillencommissie handelt volledig zelfstandig en werkt met externe deskundigen. Noch de Beroepsorganisaties, noch de CAM Coöperatie heeft enige bemoeienis met de Geschillencommissie.
 • Om een Geschil (aan te melden) bij de Geschillencommissie aan te melden is Klachtengeld verschuldigd (zie https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/)
 • De eerste stap bij een Geschillencommissie is het onderzoek of een klacht ontvankelijk is.
 • Als de klacht ontvankelijk is, zal de Geschillencommissie het proces starten.
 • De uitspraken van deze Geschillencommissie zijn bindend. Een rechter zal daarna alleen de rechtsgang toetsten.