Waarom (aansluiten bij) CAMCoop?

Het CAM-veld is op verschillende manieren in beweging:

 1. De behoefte aan CAM-therapieën neemt toe. Steeds meer zien we dat het verschijnsel mens complex is en dat holistisch georiënteerde benaderingen een grotere kans op zowel preventie als heling bieden. Wat helaas nog onvoldoende aanwezig is, is de onderbouwing ervan.
 2. De tijd lijkt rijp om meer te gaan samenwerken. Ook in de reguliere zorg begint langzaamaan de “mens” meer centraal te staan en komt er voorzichtig aan iets meer draagvlak voor het complementaire.

Kunnen bewegen waar het stroomt met behoud van betrokkenheid

Hoe hou je de veelkleurigheid van het CAM-veld in stand? Hoe bewaar je betrokkenheid en ontwikkel je toch slagkracht? Hoe voorkom je te grote, bureaucratische organisaties waar macht een verkeerde rol gaat spelen?

Een aantal organisaties binnen de complementaire zorg hebben naar een nieuwe vorm van organiseren en werken gezocht. Er is gekozen voor een samenwerkingsverband met een sociocratische werkwijze.

Waarom sociocratie?

Sociocratie is een vorm van besluiten waar én iedereen een stem heeft én voortgang geborgd wordt én waar geen verliezende minderheid is. Een van de kernbeginselen hierbij is het ‘consentbeginsel’. Consent geven is zeggen: “ik heb geen overwegend en beargumenteerd bezwaar”. Heb je wel een bezwaar dan breng je dat beargumenteerd in. Dat vraagt dus van iedereen een betrokken houding.

 • De CAMCoop is geen koepel, is geen brancheorganisatie en geen mega-beroepsorganisatie. Het is een ondernemend samenwerkingsverband van organisaties
 • Onderwerpen die op de lijst van de CAMCoop staan zijn o.a:
  • Een goede en betaalbare Wkkgz- en klachtenregeling
  • Klanttevredenheidsonderzoek en Behandeleffectiviteit
  • Shared services (secretariaat, software)
  • Gerichte projecten met o.a. patiëntenorganisaties

Wil je slagkrachtig zijn op enkele welgekozen thema’s … doe dan mee!

 • De CAMCoop staat open voor alle organisaties in het CAM-veld die willen en kunnen bewegen en hun eigenheid willen bewaren. Kortom: organisaties die slim willen organiseren
 • Voorwaarden om mee te doen (link naar voorwaarden lidmaatschap) zijn:
  • Het onderschrijven van de doelstellingen en spelregels van de CAMCoop
  • Het onderschrijven van de Code-of-Conduct van de CAMCoop. De Code-of-Conduct waarborgt dat we elkaar op basis van waarden kunnen aanspreken en kan worden opgevraagd via secretaris@camcoop.nl en wordt in elk geval  toegezonden bij het aansluiten van een organisatie bij de CAMCoop
  • Rechtspersoon zijn, die meer dan 10 betrokkenen/ therapeuten in het CAM-veld vertegenwoordigd
  • Bereid om op basis van ‘consentbeginsel’ besluiten te nemen
  • Het nakomen van de verplichtingen aan de CAMCoop. Deze verplichtingen behelzen o.a. het actief participeren, de wijze van gedrag en de financiële verplichtingen.